Nastavení cookies

Veřejné zakázky

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku - Oprava venkovní terasy včetně dlažby a dřevěného zábradlí na MŠ Bohumínské

UKONČENA

PO zahajuje veřejnou zakázku malého rozsahu Výzvou k podání nabídky.

DATUM VYHLÁŠENÍ ZADAVATELEM
14. 6. 2023

DATUM PRO PODÁNÍ NABÍDKY
do 23. 6. 2023 do 12:00 hod.

DATUM PRO ZÍSKÁNÍ INFORMACÍ
do 20. 6. 2023

DATUM PROHLÍDKY
dle domluvy - tel. číslo 739 418 144

INFORMACE K VÝZVĚ A PODÁNÍ NABÍDKY

Výzva k podání nabídky

Krycí list a slepý rozpočet

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku - provedení maleb na MŠ Frýdecké

UKONČENA

PO zahajuje veřejnou zakázku malého rozsahu Výzvou k podání nabídky.

DATUM VYHLÁŠENÍ ZADAVATELEM
14. 6. 2023

DATUM PRO PODÁNÍ NABÍDKY
21. 6. 2023

DATUM PRO ZÍSKÁNÍ INFORMACÍ
do 21. 6. 2023

DATUM PROHLÍDKY
dle domluvy - tel. číslo 739 418 144

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku - pokládka koberců na MŠ Bohumínské

UKONČENA

PO zahajuje veřejnou zakázku malého rozsahu Výzvou k podání nabídky.

DATUM VYHLÁŠENÍ ZADAVATELEM
1. 11. 2022

DATUM PRO PODÁNÍ NABÍDKY
do 15. 11. 2022

DATUM PRO ZÍSKÁNÍ INFORMACÍ
do 14. 11. 2022

DATUM PROHLÍDKY
dle domluvy - tel. číslo 739 418 144

INFORMACE K VÝZVĚ A PODÁNÍ NABÍDKY

Položkový rozpočet

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu - Rekonstrukce oplocení areálu Mateřské školy Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvková organizace

UKONČENA

PO zahajuje veřejnou zakázku malého rozsahu Výzvou k podání nabídky.

Nabídka musí být podána ve lhůtě pro podání nabídek tj. ode dne následujícího po dni zveřejnění Výzvy k podání nabídky do dne 14. 5. 2022 do 12. 00 hodin. Nabídka podaná po uplynutí lhůty pro podání nabídek se neotvírá, PO tuto nabídku archivuje a uchazeče bude informovat o tom, že byla podána po stanovené lhůtě.

Nabídky je nutné osobně podat do kanceláře školy nebo poštou na adresu zadavatele. Nabídka bude v uzavřené obálce, viditelně označené identifikačními údaji účastníka a dále textem ve formátu „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT – NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY“

Nabídka musí obsahovat veškeré požadavky zadavatele dle podmínek zveřejněné výzvy.

Důležité informace a podklady k podání nabídky:

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Krycí list a slepý rozpočet

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Návrh smlouvy o dílo

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu - Oprava podlahy včetně pokládky linolea v 1.NP na odloučeném pracovišti na adrese Frýdecká 426/28, Ostrava – Kunčice

UKONČENA

PO zahajuje veřejnou zakázku malého rozsahu Výzvou k podání nabídky.

Nabídka musí být podána ve lhůtě pro podání nabídek tj. ode dne následujícího po dni zveřejnění Výzvy k podání nabídky do 4. 5. 2022 do 12. 00 hodin. Nabídka doručená po uplynutí lhůty bude vyřazena.

Cenovou nabídku je nutné osobně podat do kanceláře školy, e-mailem nebo poštou na adresu zadavatele.

Nabídka musí obsahovat veškeré požadavky zadavatele dle podmínek zveřejněné výzvy.

Důležité informace a podklady k podání nabídky:

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Krycí list a slepý položkový rozpočet

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu - Dodávka a montáž infra sauny na odloučeném pracovišti na adrese Frýdecká 426/28, Ostrava – Kunčice včetně stavebních úprav a elektrorevize zařízení

UKONČENA

PO zahajuje veřejnou zakázku malého rozsahu Výzvou k podání nabídky.

Nabídka musí být podána ve lhůtě pro podání nabídek tj. ode dne následujícího po dni zveřejnění Výzvy k podání nabídky do 28. 1. 2022 do 12. 00 hodin. Nabídka doručená po uplynutí lhůty bude vyřazena.

Cenovou nabídku je nutné osobně podat do kanceláře školy, e-mailem nebo poštou na adresu zadavatele.

Nabídka musí obsahovat veškeré požadavky zadavatele dle podmínek zveřejněné výzvy.

Důležité informace a podklady k podání nabídky:

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Krycí list a položkový rozpočet