Nastavení cookies

Kontakty

Název

Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvková organizace

Adresa

  • Sídlo: Bohumínská 68/450, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Vedení

  • Ředitelka, statutární orgán: Bc. Milena Pollová
  • Zástupce ředitelky: Lucie Kiková

Telefonní kontakty

  • MŠ a výdejna: +420 724 232 377, +420 724 232 388
  • Ředitelka mobil: +420 739 418 144
  • Zástupce ředitelky mobil: +420 725 059 524
  • Vedoucí školní jídelny při ZŠ Bohumínská: +420 725 853 000

Kontakty organizace

Bankovní spojení

  • Komerční banka, a.s. pobočka Ostrava, Nádražní 12, 730 01  Ostrava
  • Číslo účtu: 43-9615380207/0100

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35, Slezská Ostrava

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava vydalo svým usnesením č. 95/4 ze dne 14.4.2011, podle §84, odst. 2, písm. d), zákona č.128/2000Sb., o obcích (obecní řízení), v platném znění, podle § 8, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, v platném znění Zřizovací listinu.

Tel.č.: +420 599 410 011
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451