Nastavení cookies

Třídy

Zástupkyně ředitelky pro odloučené pracoviště MŠ Frýdecká

Monika Boseková

Učitelka

Denisa Dvořáková, DiS.

O čistotu a pořádek a dovoz a výdej stravy se stará

Anna Polnerová