Nastavení cookies

Úřední deska

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
zastoupena Ing. Radovanem Haukem, jednatelem
Tel.č.: +420 227 031 495
E-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
ID datové schránky:q4hs4wu

Výroční zprávy: