Nastavení cookies

Projekty

Šablony I OPJAK - MŠ Bohumínská Ostrava - Personální podpora a spolupráce s rodiči dětí

 

Projekt bude realizován v období od 1. 9. 2022 - 31. 8. 2024.

Projekt je zaměřen na dočasnou personální podporu - školní asistent. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do ZŠ.

Výše dotace: 695.099,- Kč

Šablony I OPJAK - MŠ Bohumínská Ostrava - Personální podpora a spolupráce s rodiči dětí

Šablony II

Šablony II

Personální podpora

Personální podpora

Za podpory Nadace OSF jsme realizovali tyto dva projekty:

Název projektu: Za vzděláním společně
Období: 1. 10. 2016 – 1. 10. 2017
Stručná anotace:
Cílem projektu je dlouhodobě podpořit sociální začlenění, zpřístupnění cesty ke kvalitnímu vzdělávání a pozitivní rozvoj psychosociálních dovedností znevýhodněných dětí, zvýšení sebevědomí rodičů a jejich kompetencí k řešení potíží spojených se vzděláváním dětí, proškolení pracovníků školky.

 

Název projektu: Rodiče, pojďte s námi za vzděláním
Období: 1. 12. 2017 – 30. 6. 2018
Stručná anotace:
Naše školka má tři třídy, před každou z nich šatnu, ale žádný jiný prostor pro setkání.
Chceme tedy přetvořit prádelnu na rodičovskou místnost, kde bude možné aktivitami s rodiči navázat na náš předchozí projekt a jeho záměr vybudovat mezi školkou a rodiči partnerský vztah.

 

Za podpory Nadace OSF jsme realizovali tyto dva projekty:

Vzdělání základ života

Projekt se zaměřuje na podporu inkluzivního vzdělávání a motivaci ke vzdělávání znevýhodněných dětí. Cílem projektu je zvýšit úspěšnost dětí především romského etnika na základních školách, podpořit jejich začlenění do běžné předškolní a školní přípravy, podpořit proinkluzivní kompetence budoucích i stávajících pedagogů školek a škol.

Realizátor: Vzájemné soužití o.p.s.
Období: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2019
Oficiální partneři projektu:

 • Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68
 • Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 166/28
 • Ostravská univerzita v Ostravě

Další zapojení partneři:

 • Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68 (OP MŠ Nástupní)
 • Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 8 (OP MŠ Na Liščině)
 • Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 8 (OP MŠ Chrustova)
 • Základní škola Ostrava – Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418
 • Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5
 • Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5 (OP Trnkovecká 55)

 

Klíčové aktivity projektu:

 • v Podpora vzdělanosti a klíčových kompetencí předškolních dětí v mainstreamových mateřských školách/rodinách/komunitě prostřednictvím asistenta pedagoga
 • v Podpora vzdělanosti školních dětí v mainstreamových základních školách/rodinách/komunitě prostřednictvím asistenta pedagoga
 • v Podpora kompetencí, informovanosti a angažovanosti rodičů dětí v otázce vzdělávání dětí prostřednictvím společných a osvětových akcí, přednášek atd.
 • v Neformální vzdělávání předškolních dětí v předškolním klubu Brouček v Hrušově
 • v Inkluzivní školení pedagogů partnerských školek a škol v kurzu OU
 • v Stáže 30 studentů OU v MŠ, ZŠ, předškolním klubu, centrech, komunitě

 

Vzdělání základ života