Nastavení cookies

Mateřská škola je umístěna v budově panelového typu. Původně sloužila jako společné zařízení jeslí a mateřské školy. Provoz byl zahájen v roce 1972. Společné zařízení působilo do roku 1991, kdy byly jesle zrušeny a do uvolněných prostor byla umístěna další třída. Z původní dvoutřídní se tak stala trojtřídní mateřská škola.

Budova je dvoupodlažní. V prvním podlaží je umístěna třída „Koťátek“ , dále výdejna s jídelnou a ředitelna. Ve druhém podlaží je třída „Motýlci“ a „Berušky“.

Kapacita mateřské školy je 80 dětí. Ve všech třídách je heterogenní věkové složení dětí, ve třídě. O děti pečuje ředitelka, pět učitelek, asistent pedagoga a dvě správní zaměstnankyně. Stravu zajišťuje školní kuchyně při ZŠ Bohumínská. Stravu vydává zaměstnankyně školního stravování.

Školu obklopuje velká zahrada, která byla zrekonstruována v roce 2013.

Našim záměrem je vhodnou a nenásilnou formou připravit děti na bezproblémový přechod do ZŠ. Snahou všech zaměstnanců je vypěstovat v dětech kladný vztah k přírodě a její ochraně. Pomocí ekologické výchovy bychom chtěli utvářet u dětí základní dovednosti a návyky. Byli bychom rádi, kdyby se děti i rodiče v mateřské škole cítili dobře a bezpečně, byli spokojení, mohli rozvíjet své individuální dovednosti a schopnosti a na mateřskou školu vzpomínali s láskou.

Nově bychom chtěli nabídnout rodičům odborné semináře – dle jejich zájmu, pořádání společných akcí jak pro rodiče s dětmi, tak i pro širokou veřejnost.

Charakteristika mateřské školy

  • Kapacita školy: 80 dětí
  • Počet tříd: 3 třídy
  • Program Začít spolu

Věkové složení dětí

  • Koťátka: 2–6 let a děti s odloženou školní docházkou
  • Motýlci: 2–6 let a děti s odloženou školní docházkou
  • Berušky: 2–6 let a děti s odloženou školní docházkou

Organizace chodu a řízení MŠ

Organizace

Nabízíme pružný denní režim, který reflektuje zájem a potřeby dětí. Usilujeme o vyváženost spontánních a řízených činností, o dostatečný prostor pro spontánní dětské hry. Dbáme na nepřetěžování dětí. Dětem se plně věnujeme. Při plánování denních činností vycházíme z Rámcového plánu předškolního vzdělávání a školního vzdělávacího programu. Všichni zaměstnanci reagují na individuální potřeby dětí. Do denního programu denně zařazujeme zdravotně preventivní pohybové aktivity.

Organizace mateřské školy

Doba Aktivita
6.00 – 8.00 scházení dětí ve třídě Motýlek, rozdělení do tříd
7.00 – 8.30 ranní hry, pohybové aktivity, jazykové hry, individuální péče o děti, didakticky cílené činnosti (třída: Motýlci)
7.00 – 8.30 ranní hry, pohybové aktivity, jazykové hry, individuální péče o děti, didakticky cílené činnosti (třída: Koťátka)
6.00 – 8.30 ranní hry, pohybové aktivity, jazykové hry, individuální péče o děti, didakticky cílené činnosti (třída: Berušky)
8.15 – 8,45 hygiena, svačina
8.30 – 9.00 hygiena. svačina
8.15 – 8.45 hygiena. svačina
8.45 – 9.30 didakticky zaměřené činnosti, zaměřené i spontánní učení ve skupinách, individuálně a hromadně (třída: Motýlci)
9.00 – 9.45 didakticky zaměřené činnosti, zaměřené i spontánní učení ve skupinách, individuálně a hromadně (třída: Berušky)
8.45 – 9.30 didakticky zaměřené činnosti, zaměřené i spontánní učení ve skupinách, individuálně a hromadně (třída: Koťátka)
9.30 – 11.15 pobyt venku (třída: Motýlci )
9.45 – 11.45 pobyt venku (třída: Berušky)
9.45 – 11.15 pobyt venku (třída: Koťátka)
11.30 – 14.00 hygiena, oběd, hygiena, odpočinek, protahovací cvičení (třída: Motýlci)
11.45 – 14.00 hygiena, oběd, hygiena, odpočinek, protahovací cvičení (třída: Berušky)
11.30 – 14.00 hygiena, oběd, hygiena, odpočinek, protahovací cvičení (třída: Koťátka)
14.00 – 14.30 hygiena, svačina
14.30 – 15.00 odpolední zájmové činnosti
15.00 – 16.15 rozcházení dětí ve třídě Berušky, odpolední hry, individuální činnosti s dětmi