Nastavení cookies

MŠ Nástupní

Naše mateřská škola se nachází v těsné blízkosti železniční stanice Ostrava – Kunčičky na ulici Nástupní č. 19/146. Má dlouholetou tradici. Původně hornická vila pochází z 19. století a na MŠ byla přestavěna a provoz MŠ zahájen již 28. 10. 1952. Generální oprava budovy proběhla v letech 1980 – 1982. Od 1. 1. 2003 se stala příspěvkovou organizací s názvem: Mateřská škola Ostrava – Kunčičky, Nástupní 19/146, příspěvková organizace. Ode dne 1. 7. 2011 splynula v Mateřskou školu Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvkovou organizaci. Zřizovatelem je Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava.

V roce 2007 – 2008 zastaralá budova prošla výraznou změnou. Byla provedena výměna oken a vstupních dveří, rekonstrukce umývárny a WC včetně výměny vodovodního potrubí a zateplení celého objektu. Budova dostala svou oranžovou fasádou nový zářivý vzhled.

Mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 28 dětí. Výhodou MŠ je prostorná herna a samostatná jídelna s výdejnou stravy v „nerez programu“. Strava je zajišťována dovozem ze školní jídelny při ZŠ v Ostravě – Bohumínská

Součástí zařízení je i rozlehlá školní zahrada s asfaltovými chodníčky a pískovištěm obklopená zelení. Přijímány jsou děti od 3 let. Příležitosti k sociálním kontaktům dětem dodává spolužití mladších a starších kamarádů.

O děti pečují 2 zkušené učitelky, jedna správní zaměstnankyně, která má vedle úklidu i výdej stravy a asistentka.

Našim záměrem je vhodnou a nenásilnou formou připravit děti na bezproblémový přechod do ZŠ. Snahou všech zaměstnanců je vypěstovat v dětech kladný vztah k přírodě a její ochraně. Pomocí ekologické výchovy bychom chtěli utvářet u dětí základní dovednosti a návyky. Byli bychom rádi, kdyby se děti i rodiče v mateřské škole cítili dobře a bezpečně, byli spokojení, mohli rozvíjet své individuální dovednosti a schopnosti a na mateřskou školu vzpomínali s láskou.

Nově bychom chtěli nabídnout rodičům odborné semináře – dle jejich zájmu, pořádání společných akcí jak pro rodiče s dětmi, tak i pro širokou veřejnost.

Charakteristika mateřské školy

  • Kapacita školy: 28 dětí
  • Počet tříd: 1 třída – věkově heterogenní

Organizace chodu a řízení MŠ

Organizace

Nabízíme pružný denní režim, který reflektuje zájem a potřeby dětí. Usilujeme o vyváženost spontánních a řízených činností, o dostatečný prostor pro spontánní dětské hry. Dbáme na nepřetěžování dětí. Dětem se plně věnujeme. Při plánování denních činností vycházíme z Rámcového plánu předškolního vzdělávání a školního vzdělávacího programu. Všichni zaměstnanci reagují na individuální potřeby dětí. Do denního programu denně zařazujeme zdravotně preventivní pohybové aktivity.

Organizace mateřské školy

Doba Aktivita
6.00 – 8.30 scházení dětí, ranní hry, pohybové aktivity, jazykové hry, individuální péče o děti, didakticky cílené činnosti
9.00 – 9.20 hygiena, svačina
9.20 – 10.00 didakticky zaměřené činnosti záměrné i spontánní učení ve skupinách, individuálně, hromadně
10.00 – 12.00 pobyt venku
12.00 – 14.00 hygiena, oběd, hygiena, odpočinek, protahovací cvičení
14.00 – 14.30 hygiena, svačina
14.30 – 16.00 odpolední zájmové činnosti, rozcházení dětí, odpolední hry, individuální činnosti s dětmi